Llistat de les Ubicacions: 2815

Veure Referència cadastral Partida Tipus d’activitat Adreça de l’immoble
01101400388061 MARIMUNT Habitatges PD DE MARIMUNT 15
01201140388061 MARIMUNT Habitatges PD DE MARIMUNT 44
01201150388061 MARIMUNT Habitatges PD DE MARIMUNT 45
01101000388061 MARIMUNT Habitatges PD DE MARIMUNT 53
01200080359068 MARIMUNT Habitatges PD DE MARIMUNT 79
00803230388032 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 61
008591A0388032 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 128
00805930388032 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 133
03000420388033 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 148
03000430388033 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 151
03000490388033 LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 159
001300300BG91B LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 182
008049600BG91B LES TORRES DE SANUI Habitatges PD DE TORRES DE SANUI 193
01302330388071 LLÍVIA Habitatges PD DE LLÍVIA 13
01301390388071 LLÍVIA Habitatges PD DE LLÍVIA 26
000700100BG90H MALGOVERN Industria PD DE MALGOVERN 1
03101930388053 MARIOLA Habitatges PD DE LA MARIOLA 14
03101910388053 MARIOLA Habitatges PD DE LA MARIOLA 16
02800570388053 MARIOLA Habitatges PD DE LA MARIOLA 46
02801090388053 MARIOLA Habitatges PD DE LA MARIOLA 65