Llistat de les Ubicacions: 2815

Veure Referència cadastral Partida Tipus d’activitat Adreça de l’immoble
02000360388084 TERME DE GREALÓ Habitatges
01700160388094 TERME DE GREALÓ Industria
018024200CG00F TERME DE GREALÓ Industria
01800410388094 TERME DE GREALÓ Habitatges
01800970388095 TERME DE GREALÓ Habitatges
019022800CG00F TERME DE GREALÓ Habitatges
01802260388095 TERME DE GREALÓ Habitatges
02000930388085 TERME DE GREALÓ Habitatges
00702430388022 PLA DE LA CERDERA Habitatges
00102710358107 EL FONS Habitatges
00101670358107 EL FONS Habitatges
002019600BG81H SUCS Industria
00201230358117 SUCS Habitatges
019023800CG00F TERME DE GREALÓ Habitatges
01601380388094 TERME DE GREALÓ Habitatges
01800400388094 TERME DE GREALÓ Habitatges
01902400388085 TERME DE GREALÓ Habitatges
01901100388084 TERME DE GREALÓ Habitatges
01801180388095 TERME DE GREALÓ Habitatges
01802240388095 TERME DE GREALÓ Habitatges